Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By chjl0ve_kaiz
#567234 DAI HOC THƯƠNG MẠI HA NOI Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!HÀ NỘI NAM 2013 TỪ TRUNG CẤP, CAO DANG LEN ĐẠI HỌC
1. Nganh tuyen sinh:

- Ngành Quan tri kinh doanh

- Ngành Kế toán

- Tài chinh ngan hàng
2. Thoi gian đào tạo:

Trung cấp len dai học : 2.5 năm

Cao Dang len Đại Học : 1,5 năm

3. Đối tuong tuyen sinh:

- Những nguoi da tốt nghiệp trung cấp, cao dang khối ngành kinh te từ loại kha tro lên được du thi ngay sau khi tốt nghiệp; nếu tot nghiep loại trung binh phai có thời gian lam việc gắn voi chuyen môn được dao tao từ 01 nam voi hệ cao dang và 03 nam với hệ trung cap trở lên sau khi tot nghiệp

4. Ho so đăng ký du thi gồm:

- Phiếu dang ky Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!(theo mẫu)

- Ban sao bằng tot nghiep cao đẳng (có công chứng);

- Ban sao kết qua hoc tập (có công chứng);

- Ban sao Giấy khai sinh;

- Giấy chung nhan thâm niên cong tac (nếu có);

- 2 anh co 4 x 6; 2 ảnh 3x4;

- 2 phong bi dán tem ghi ro họ tên va dia chỉ của người nhận.
5. Dia diem học tập:
-Tai truong và các diem lien kết dao tao của trường

Ghi chú:
- Thoi gian nhan ho sơ Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! :

- Thoi gian dự kien on tập:

- Thoi gian thi dự kiến:
- Thoi gian học vao cac ngày trong tuan tu thứ 2 den thu 6.
- Tot nghiệp được cap bang Đại học chính quy. Bang tot nghiệp do Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Cấp

CHI TIET XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ

PHÒNG HOP TAC LIÊN KẾT TUYEN SINH - TUYEN SINH LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2, TẠI CHỨC...
VPTS : Phong 213 - Khu Nha Tròn - So 3 Chùa Láng - Dong Đa - Hà Nội

Điện Thoại: 04.6288.4988

Website: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Email: [email protected]

Yahoo: tuvantuyensinh247
Hotline:0937.53.56.58 hay 0973.293.485

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement