Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By baodang_letran45
#566637 Mình thi không phải học môn XSTK, ma to hợp xác xuat hoi THPT học cung ngu nen nho các bạn xem giup mấy câu này với, cang chi tiết càng tốt. hì

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By bt_long
By quoctuanyl
#566672 Bạn tham khao nhé :

Mỗi phep thu là doc laptop với nhau => có 10 phep thử độc lập

mỗi phep thu có 2 truong hop 0 hay 1. xác suat ra kết quả 0 deu bằng 0,4

=>bà toán thoa man lược đồ becnuli

Gọi Z la kết quả =0 => Z phan phối theo quy luat nhị thức voi n=10 và p=0,4

câu a: theo tinh chất phân phoi nhi thức : E(Z)= n.p=10 x 0,4 =4

=> dap an b

câu b: phương sai : V(Z)= n x p x (1-p)= 2,4

=> dap an c

Câu c : P(Z=6)= tổ hop chap 6 của 10 nhan 0,4 mũ 6 nhan 0,6 mũ 4 (sorry vi không dùng dc cong thuc toán vào đây)

= 0,111

=> dap an a

Câu d : P(Z=4) tương tu cau c = 0,2508

=> dap an C
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement