Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By nhocnamsieuway78
#566107 *Thông tin tuyen sinh năm 2013*


*Ngày 25/12/2012 Bộ GD-DT vua ban hành Thong tu mới quy dinh dao tạo liên

thông trình độ ĐH, CĐ. Chú ý, thông tu quy định chi tieu tuyển sinh liên

thông chinh quy không vuot qua 20% tổng chi tieu tuyển sinh chinh quy hằng

năm cua co sở giáo dục ĐH. Quy dinh được thực hien bat đầu từ ngày

07/02/2013 (thong tin chi tiết cac ban truy cập vao duong link sau: **
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

**).*


De tao điều kiện tot nhat cho cac ban hiện nay, chúng tui (đơn vị

đào tao lien thông Trường Dai hoc Địên Lực) se to chức 1 dot thi cuối cùng

thực hịên theo quy dinh cu vào ngày 12-13/01/2013.


Các ngành: Kế Toán,CNTT,DTVT,Cơ Khí

** Hạn ho so hết ngày 4/01/2013.*
Chúc cac ban sức khỏe va thanh công!

** Liên hệ: Phòng 104, truong DH Hòa Bình, Pho Bui Xuân Phái, Khu Do thị Mỹ

Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội. (Ben xe buýt số 57 va 49).*

*Điện thoại: 0974.355.916(Mr.Dũng).

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement