Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By Sheehan
#562294 a. Nhập 2 hàm f(x) và g(x) có đồ thị cắt nhau tại 2 điểm. Viết chương trình tính diện tích của miền D được giới hạn bởi 2 đường cong y=f(x), y=g(x). Vẽ đồ thị minh họa miền D.

b. Nhập 2 hàm số f(x) và g(x) từ bàn phím. Tìm các hàm và . Vẽ đồ thị các hàm thu được.

Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#571296 Trả lời luôn trên này không được à bác
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement