Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By tttvtt
#562289 Cho V=(-1,0,1,2,4,5,25); E={uv|u,v thuộc V; v-u=2}

Trong graph G(V,E) có mấy cung?

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

__________

Mọi người giúp em trả lời và chỉ dẫn lời giải rõ hơn cho em với..

- V=(-1,0,1,2,4,5,25); E={uv|u,v thuộc V; v-u=2} là thế nào ạ?

E mới học Toán rời rạc 2 nhưng hơi dốt.. không hiểu phần này cho nó lắm!

By nikita24480
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement