Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By nothjngjs_forever
#562274 các bạn vô link này xem để giúp mình nhe. các bạn ghi lời giải nha chứ ghi đáp số mình điên lun ^^. Thank mn nhiều truớc nhak.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Thôi để mình viết cái đề hj:


Một nguời mắc bệnh đuợc xác định là mắc một torng hai bệnh A và B. Theo thống kê. Xác suất mắc bệnh A cao gấp đôi xác suất mắc bệnh B.

Bệnh viện cho nguời B làm 2 xét nghiệm T1 và T2 độc lập nhau. Biết:

* Nếu mắc bệnh A, T1 sẽ cho kết quả duơng tính với xác suất 90%, còn T2 cho kết quả duơng tính với xác suất 80%.

* Nếu mắc bệnh B, T1 sẽ cho kết quả duơng tính với xác suất 5%, còn T2 cho kết quả duơng tính với xác suất 10%.

a.Giả sử 2 xét nghiệm đều cho kết quả duơng tính. TÍnh xác suất nguời đó mắc bệnh A.

b.Biết chỉ 1 trong 2 xét nghiệm cho kết quả duơng tính. Hỏi khả năng bệnh nhân bị bệnh nào nhiều hơn?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement