Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By nuchuamario85
#559189 Cho một đường ô tô nhiều làn xe, có mối quan giũa mật (an ninh) độ và lưu lượng như sau: q=08k; q=3200-26,67k.(0<=k<=30)

Hãy xác định năng lực thông hành. Xác định mật (an ninh) độ tắc xe, mật (an ninh) độ tối ưu.


Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement