Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By nuhoang_banggia_11141
#556771 Em duoc giao cho mot do an mon co de tai la lam dong ho so su dung ic 89c51 su dung led don de hien thi thoi gian thuc gio phut giay..co mot man hinh nho LCD co the chinh gio duoc..Bay gio neu thue lam thi khoang bao nhieu tien,neu tu lam thi ai giup em ve code va link kien,so do voj..nap chuong trinh thi phai lam nhung gj,minh mo ho va cung khong biet lam the nao.Ai giup minh voi
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online