Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By trung_dinhle81
#555985 1. Nhập vào một chuỗi, xuất lại chuỗi đó ra màn hình (echo).

Ví dụ:

Nhap mot chuoi: Hello

Chuoi da nhap: Hello

2. Nhập vào một ký tự, xuất ra ký tự liền trước và liền sau.

Ví dụ:

Nhap mot ky tu: b

Ky tu lien truoc: a

Ky tu lien sau: c

3. Nhập vào một ký tự hoa, in ra ký tự thường.

Ví dụ:

Nhap mot ky tu: A

Ky tu thuong: a

4. Nhập từ bàn phím 2 số nguyên, tính tổng, hiệu, tích, thương của 2 số.

Ví dụ:

Nhap so thu nhat: 7

Nhap so thu hai: 4

Tong: 11

Hieu: 3

Tich: 28

Thuong: 1 du 3

5. Nhập vào 2 số nguyên, xuất ra phép so sánh giữa 2 số.

Ví dụ:

Nhap so thu nhat: 6

Nhap so thu hai: 9

So lon hon la: 9

6. Nhập một ký tự từ bàn phím. Nếu ký tự vừa nhập thuộc [0-9], [a-z], [A-Z] thì xuất ra màn hình ký tự đó và loại của ký tự đó (số, chữ thường, chữ hoa).

Ví dụ:

Nhập vào một ký tự: 5

Ký tự vừa nhập: 5 là số

Nhập vào một ký tự : f

Ký tự vừa nhập : f là chữ thường

Nhập vào một ký tự : D

Ký tự vừa nhập : D là chữ hoa

7. Nhập một mảng các số nguyên n phần tử, xuất mảng đó ra màn hình.

Ví dụ:

Nhap mang cac so nguyen: 1 2 3 4 5

Mang vua nhap: 1 2 3 4 5

8. Nhập vào một số nguyên n, tính tổng từ 1 đến n.

Ví dụ:

Nhap mot so: 4

Tong tu 1 den 4 la: 10

9. Nhập vào một chuỗi, xuất ra chuỗi ngược.

Ví dụ:

Nhap vao mot chuoi: hello

Chuoi nguoc la: olleh


Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement