Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By Baudier
#554926 viết code tạo nút lệnh duyệt file ảnh và hiển thị file ảnh lên form, tương tự như ta chọn avatar
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement