Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By Baudier
#554926 viết code tạo nút lệnh duyệt file ảnh và hiển thị file ảnh lên form, tương tự như ta chọn avatar

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online