Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By itsme7i
#554922 1/ tìm cực trị của hàm z = ax + by + c với điều kiện : x^2+ y2= 4.vẽ mặt phẳng bị cắt bởi mặt trụ và điểm cực trị với a,b nhập từ bàn phím, vẽ đường cong C

2/ vẽ và tính diện tích phần mặt phẳng z + y = a bị cắt bởi các mặt y = x^2

; z = 0 với a nhập từ bàn phím!

ae nào bít giúp dùm e với nha! sắp nộp bài rùi mà h chưa biết làm gì hết! giúp e với nha! Thank ae trước lunn!!!

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement