Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By Shiloh
#554151 Mọi người giúp e giải bài tập toán cao cấp A1 này với, e sắp kiểm tra rồi mà không biết làm thế nào,chân thành cảm ơn!!!
Cho f(a,b)=>R,Xo thuộc (a,b),n thuộc N mà f'(Xo)=f"(Xo)=....=f2n-1(Xo)=0,f2n(x)>=0,với tất cả x thuộc(a,b).Chứng minh rằng f đạt cực tiểu tại Xo( có thể sử dụng công thức Taylor với phần dư Peano)

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement