Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By Doogan
#554150 Có bao nhiêu số nguyên dương nhỏ hơn 100000 có tổng các chữ số bằng 16

( bạn nào làm được giải chi tiêt nhá )

thak

By Andrey
#554178 để xem nào:

nhỏ hơn 100000 tức là số đó có nhiều nhất 5 chữ số

xét: số có 1 chữ số -> không có

có 2 chữ số: có 97 79 88 --> 3 cái

có 3 chữ số: có các bộ số thỏa mãn: (1 6 7) ( 2 5 9) .... bạn viết hết ra, chú ý các cặp (7 7 2) (4 4 8) ...

mỗi cặp 3 số khác nhau có 6 cách sắp sếp --> có n x (số cặp tm~)

.................................................. ..................

đếm tổng các số thỏa mãn!!

mình không giải rõ hơn đâu, đây là hướng giải cho bạn, bạn xem và tự làm tiếp
By go_kien
#554220 thuật toán-->turbo pascal thôi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement