Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By yennhi_yennhi620
#553622 Cho 3 hộp bi , hộp 1 có a bi đỏ , b bi xanh , hộp 2 có c bi đỏ , d bi xanh , hộp 3 có e bi đỏ ,f bi xanh ; Từ hộp 1 lấy ngẫu nhiên 1 bi bỏ sang hộp 2 , sau đó từ hộp 2 lấy ngẫu nhiên 1 bi bỏ qua hộp 3 . Cuối cùng lấy ngẫu nhiên 1 bi từ hộp 3 . Tính xác suất để viên bi cuối cùng lấy ra từ hộp 3 là bi đỏ

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By phuongthekien
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement