Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By cyber_luv25
#552971 mọi người giúp em làm mấy bài này ạ

1. Chuẩn độ 100 ml nước ( có mặt hệ đệm amoni) với chỉ thị eriocrom T đen hết 8,5 ml dung dịch complexon 0,01N. Tính độ cứng theo độ Đức của nước đem chỉ thị và cho biết nước đó thuộc loại nào?

( cho em hỏi luôn về độ cứng Pháp)

2. Hòa tan 11,4 gam CaCO3 nguyên chất trong HCl và pha loãng thành 250ml. Chuẩn độ 25 ml dung dịch thu được hết 40ml dung dịch EDTA. Tính độ chuẩn T của EDTA theo CaO?

3.Đê định lượng Ca 2+, ta thêm 20ml dung dịch complexonat magie ( lấy dư) vào 10 ml dung dịch Ca 2+. Sau khi phản ứng trao đôi xảy ra, định lượng magie bị đẩy ra bằng EDTA ( có mặt hệ đệm amoni và chỉ thị ETOO) hết 15 ml EDTA 0,02N. Giải KẾT tại sao phản ứng trao đổi lại xảy ra và tính nồng độ N của dung dịch Ca 2+

Em xin Thank

Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement