Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By tieuquy_h1k
#552969 Ai giỏi lý đại cương giúp em ,đang cần gấp

1.Một quả cầu đồng chất có khối lượng m= 1kg lăn không trượt với vận tốc v1=10m\s đến đập vào thành tường với vận tốc v2=8m\s.Tính nhiết lượng tỏa ra trong va chạm đó

2.Một cột đồng chất chiều cao h=5m đang ở vị trí thẳng đứng thì đổ xuống.Tính:

a) Vận tốc dài đỉnh cột khi nó chạm đất

b) Vị trí điểm M trên cột để khi M chạm đất thì vận tốc nó đúng bằng vận tốc chạm đất của một vật roi thả tự do từ vị trí M

3.Từ đỉnh 1 mặt phẳng nghiêng cao 0,5 m,người ta cho các vật đồng chất có hình dạng khác nhau lăn không trượt trên mặt phẳng nghiêng đó.Tìm vận tốc dài của các vật ở cuối mặt phẳng nghiêng đó nếu:

a) Vật có hình dạng là 1 quả cầu đặc

b) Vật là một đĩa tròn

c) Vật là 1 vành tròn

(Giả sử vận tốc ban đầu các vật đều bằng 0)

4)Có 2 hình trụ đặc: 1 bằng nhôm (đặc,1 bằng chì (rỗng) cùng được thả từ đỉnh 1 mặt phẳng nghiêng.Chúng có cùng bán kính R= 6cm và khối lượng m= 0,5kg.Mặt các hình trụ được quét sơn tương tự nhau.Hỏi

a)Vận tốc tịnh tiến của các hình trụ ở cuối mặt phăng nghiêng có khác nhau không?

b)Mômen quán tính mỗi hình trụ

c)Sau bao lâu các trụ lăn không trượt tới chân mặt phăng nghiêng

( cho biết khối lượng riêng của nhôm là 2600kg\m³,khối lượng riêng của chì là 11300 kg\m³,độ cao đỉnh mặt phẳng nghiêng là h=0,5m,α =30 °)

Thank

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement