By chuvananqt_12b6
#80155 một lô hàng gồm 100 sạn phẩm , trong đó có 10 phế phẩm . Lấy ngẫu nhiên ra 20 sản phẩm . Tìm xác xuất để cho trong 20 sản phẩm lấy ra : có 5 phế phẩm

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Corbett
#80185 Số trường hợp có thể khi lấy 20 sản phẩm trong số 100 sản phẩm là :

C(20,100) = 100!/20!*80!


Số trường hợp (tiềm năng) lấy 20 sản phẩm có 5 phế phẩm là:

C(20-5,100-10)*C(5,10) = C(15,90)*C(5,10)


Vậy xác xuất để cho trong 20 sản phẩm lấy ra có 5 phế phẩm là :


P = C(15,90)*C(5,10) / C(20,100)


P = (90!/15!75!)*(10!/5!5!) / (100!/20!*80!)

Blog Tâm sự:
Ketnooi đề xuất:
Đọc Truyện online