By tophuong
#79493 do mình bất biết tra cứu độ tin cậy,

nên mình muốn hỏi ?độ tin cậy 90%=> anpha=0.5

với n=41, vây

t(n-1) tra bảng ra kết quả?

anpha/2

tiện thể chỉ cho mình cách tra bảng với

By Sydney
#79527 độ tin cậy γ= 90% => 1 - α = 0.9 = γ

=> α/2 = 0.025
với n = 41, vây
t[ (n-1), α/2 ] tra bảng ra kết quả?
=> t (40, 0.025) = 2. 056

Tra theo hàng là (n-1), tra theo cột là α/2
Em tra bảng phân phối Student tại:


xuống phía dưới xem tập tin đính kèm
Hình đại diện của thành viên
By tongyen936
#492054 tra bảng phân phối chuẩn với ĐTC là 95%.ta có 1 - anpha = 0.95 =>anpha=0.05
tính 1 - anpha/2 = 1 - 0.05/2 =0.975 tra bảng phân phối chuẩn tìm số 9750 gióng sang hàng và cột ứng với giá trị 1,96
tra bảng phân phối student với ĐTC 95%,n = 30 ta có n - 1 =29 , anpha/2 = 0.025
hàng 29 và cột 0.025 ==>giá trị cần tìm = 2.05
bảng tra bạn nhé:
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#895340
Valissa đã viết:Mn ơi! Tra bản fisher như thế nào vậy a?


Bạn xem tại đây có đủ hết
Tài liệu học Xác xuất thống kê - Slide + Đề thi, kiểm tra
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement