Góc văn học dành cho thiếu nhi. Truyện cổ tích, thần thoại, ngụ ngôn dành cho các bé.
Nội quy chuyên mục: Câu lạc bộ của những bạn yêu văn học thiếu nhi, giới thiệu những bài văn mẫu tiểu học
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Bình giảng đoạn thơ sau trong bài Đất nước của Nguyễn Đình Thi:
gửi bởi t_naomi_w2000 - 10 Tháng 1 2015, 02:44
0 Trả lời
172 Xem
gửi bởi t_naomi_w2000
10 Tháng 1 2015, 02:44
Bình giảng đoạn thơ sau đây trong bài Đất nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng) của Nguyễn Khoa Điềm:
gửi bởi Fitzwater - 10 Tháng 1 2015, 02:43
0 Trả lời
328 Xem
gửi bởi Fitzwater
10 Tháng 1 2015, 02:43
Bình giảng bốn câu thơ sau trong trường ca Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm:
gửi bởi huynhquoc.truong - 10 Tháng 1 2015, 02:42
0 Trả lời
197 Xem
gửi bởi huynhquoc.truong
10 Tháng 1 2015, 02:42
Bình giảng đoạn thơ: “Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ …Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương” trong bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên.
gửi bởi Eamonn - 10 Tháng 1 2015, 02:41
0 Trả lời
178 Xem
gửi bởi Eamonn
10 Tháng 1 2015, 02:41
Bình giảng khổ thơ đề từ qua đó phân tích bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên.
gửi bởi khang_ga - 10 Tháng 1 2015, 02:40
0 Trả lời
240 Xem
gửi bởi khang_ga
10 Tháng 1 2015, 02:40
Bình giảng đoạn thơ sau đây trong bài Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử:
gửi bởi rubiken87 - 10 Tháng 1 2015, 02:39
0 Trả lời
147 Xem
gửi bởi rubiken87
10 Tháng 1 2015, 02:39
Bình giảng bốn câu kết trong bài thơ Tràng giang của Huy Cận: 
gửi bởi mavuong_lechibinh - 10 Tháng 1 2015, 02:38
0 Trả lời
188 Xem
gửi bởi mavuong_lechibinh
10 Tháng 1 2015, 02:38
Bình giảng bài thơ Tràng giang của Huy Cận.
gửi bởi Ramsey - 10 Tháng 1 2015, 02:37
0 Trả lời
181 Xem
gửi bởi Ramsey
10 Tháng 1 2015, 02:37
Bình giảng bài thơ Tương tư của Nguyễn Bính.
gửi bởi sweetlove_1692 - 10 Tháng 1 2015, 02:36
0 Trả lời
140 Xem
gửi bởi sweetlove_1692
10 Tháng 1 2015, 02:36
Bình giảng bài thơ Mộ (Chiều tối) trong Ngục trung nhật kí (Nhật kí trong tù) của Hồ Chí Minh.
gửi bởi lanchi8790 - 10 Tháng 1 2015, 02:35
0 Trả lời
186 Xem
gửi bởi lanchi8790
10 Tháng 1 2015, 02:35
Bình giảng bài thơ Lai Tân trong Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh.
gửi bởi phan_quynh_thu - 10 Tháng 1 2015, 02:34
0 Trả lời
178 Xem
gửi bởi phan_quynh_thu
10 Tháng 1 2015, 02:34
Bình giảng Bài phát biểu đọc trước mộ Mác của Ăng-ghen. 
gửi bởi girl_ngongcuong - 10 Tháng 1 2015, 02:33
0 Trả lời
134 Xem
gửi bởi girl_ngongcuong
10 Tháng 1 2015, 02:33
Bình giảng bài thơ Báo tiệp (Tin thắng trận) của Hồ Chí Minh. 
gửi bởi Kodie - 10 Tháng 1 2015, 02:32
0 Trả lời
148 Xem
gửi bởi Kodie
10 Tháng 1 2015, 02:32
Bình giảng đoạn thơ sau trong bài Việt Bắc của Tố Hữu:
gửi bởi o0_koyeu_tradep_bove_o0 - 10 Tháng 1 2015, 02:31
0 Trả lời
108 Xem
gửi bởi o0_koyeu_tradep_bove_o0
10 Tháng 1 2015, 02:31
Bình giảng đoạn thơ sau trong bài Tây Tiến của Quang Dũng: 
gửi bởi hung_Phat - 10 Tháng 1 2015, 02:30
0 Trả lời
188 Xem
gửi bởi hung_Phat
10 Tháng 1 2015, 02:30
Trong truyện ngắn Buổi học cuối cùng (Ngữ văn 6, tập hai) nhà văn Pháp A.Đô-đê đã đề cao vai trò củo tiếng mẹ đẻ qua câu nói của nhân vật thầy giáo Ha-men: “Khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng nào họ vẫn giữ vững tiếng nói của mình thì chẳng khác gì
gửi bởi nxqd_3051990 - 10 Tháng 1 2015, 01:44
0 Trả lời
209 Xem
gửi bởi nxqd_3051990
10 Tháng 1 2015, 01:44
Từ văn bản Phong cách Hồ Chí Minh (Lê Anh Trà), Ngữ văn 9, tập một, em hãy nêu suy nghĩ của mình về phong cách sống của lớp trẻ hiện nay,
gửi bởi sonntcimas - 10 Tháng 1 2015, 01:43
0 Trả lời
2393 Xem
gửi bởi sonntcimas
10 Tháng 1 2015, 01:43
“Tất cả những gì tốt đẹp trong tôi, tôi đều chịu ơn sách. Khi nói đến sách tôi không thể nào không cảm thấy mối cảm động sâu sắc và niềm vui mừng phân khởi”.
gửi bởi cat_tom - 10 Tháng 1 2015, 01:42
0 Trả lời
98 Xem
gửi bởi cat_tom
10 Tháng 1 2015, 01:42
Chứng minh tính nhân đạo trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân.
gửi bởi vy.hoang - 10 Tháng 1 2015, 01:41
0 Trả lời
93 Xem
gửi bởi vy.hoang
10 Tháng 1 2015, 01:41
Nhà văn Kim Lân có lần đã kể lại tác phẩm Vợ nhặt của ông thực ra là một chương đã được viết lại của truyện dài Xóm ngụ cư. Ý của truyện là “Trong sự túng đói quay quắt, trong bất cứ hoàn cảnh khốn khổ nào, người dân ngụ cư vẫn khao khát vươn lên trên cái
gửi bởi jadelysebastien_camlyhoang - 10 Tháng 1 2015, 01:40
0 Trả lời
130 Xem
gửi bởi jadelysebastien_camlyhoang
10 Tháng 1 2015, 01:40