Nội quy chuyên mục: Câu lạc bộ của những người yêu văn học, nghệ thuật
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Quan hệ gia đình trong cái nhìn so sánh giữa ca dao Nam Bộ và ca dao Bắc Bộ
gửi bởi thu_antina - 05 Tháng 2 2016, 05:22
0 Trả lời
23 Xem
gửi bởi thu_antina
05 Tháng 2 2016, 05:22
Phong cách tự sự dân gian trong văn học Việt Nam đương đại (Khảo sát qua các tác phẩm của Nguyễn Xuân Khánh, Nguyễn Huy Thiệp)
gửi bởi girl_ngongcuong - 05 Tháng 2 2016, 05:11
0 Trả lời
21 Xem
gửi bởi girl_ngongcuong
05 Tháng 2 2016, 05:11
Những yếu tố văn học dân gian trong Truyện cổ Phật giáo của Thích Minh Chiếu
gửi bởi buingoc_duc2003 - 05 Tháng 2 2016, 05:00
0 Trả lời
17 Xem
gửi bởi buingoc_duc2003
05 Tháng 2 2016, 05:00
Những vấn đề văn học dân gian được đặt ra trên báo Giáo dục và Thời đại trong mười năm gần đây
gửi bởi leanh_hi - 05 Tháng 2 2016, 04:55
0 Trả lời
16 Xem
gửi bởi leanh_hi
05 Tháng 2 2016, 04:55
Những đặc điểm của truyện kể dân gian Thái Bình
gửi bởi tron_hoc - 05 Tháng 2 2016, 04:44
0 Trả lời
29 Xem
gửi bởi tron_hoc
05 Tháng 2 2016, 04:44
Nhân vật xấu xí mà tài ba trong chuyện cổ tích các dân tộc Việt Nam
gửi bởi sinhvienbackkhoa - 05 Tháng 2 2016, 04:33
0 Trả lời
28 Xem
gửi bởi sinhvienbackkhoa
05 Tháng 2 2016, 04:33
Nhân vật Thánh Mẫu trong văn học và trong tín ngưỡng, lễ hội dân gian Việt Nam
gửi bởi k00lb0y76320 - 05 Tháng 2 2016, 04:22
0 Trả lời
23 Xem
gửi bởi k00lb0y76320
05 Tháng 2 2016, 04:22
Nghiên cứu hiện tượng làng cười dưới góc độ nhân học văn hóa (trường hợp làng cười Văn Lang, Phú Thọ)
gửi bởi nangbanmai_hoaquynhlan96 - 05 Tháng 2 2016, 04:00
0 Trả lời
37 Xem
gửi bởi nangbanmai_hoaquynhlan96
05 Tháng 2 2016, 04:00
Nghiên cứu ca dao, tục ngữ hiện đại trên báo mạng
gửi bởi hungcay_29 - 05 Tháng 2 2016, 03:44
0 Trả lời
27 Xem
gửi bởi hungcay_29
05 Tháng 2 2016, 03:44
Nghiên cứu ca dao Khmer Nam Bộ
gửi bởi xay_za - 05 Tháng 2 2016, 03:33
0 Trả lời
17 Xem
gửi bởi xay_za
05 Tháng 2 2016, 03:33
Nghiên cứu biểu tượng Khèn trong dân ca Mông từ văn hóa đến văn học dân gian
gửi bởi Laurian - 05 Tháng 2 2016, 03:22
0 Trả lời
25 Xem
gửi bởi Laurian
05 Tháng 2 2016, 03:22
Một số đặc điểm của truyện trạng xứ Nghệ
gửi bởi ngucto - 05 Tháng 2 2016, 03:11
0 Trả lời
20 Xem
gửi bởi ngucto
05 Tháng 2 2016, 03:11
Văn hóa ứng xử của người quan họ thông qua lời ca dân ca quan họ cổ
gửi bởi PeLan_KuAnh - 05 Tháng 2 2016, 02:55
0 Trả lời
15 Xem
gửi bởi PeLan_KuAnh
05 Tháng 2 2016, 02:55
Văn hóa biển trong văn học dân gian truyền thống Hải Phòng
gửi bởi darkwolf0072001 - 05 Tháng 2 2016, 02:44
0 Trả lời
33 Xem
gửi bởi darkwolf0072001
05 Tháng 2 2016, 02:44
Vấn đề thể hiện nhân vật trong sử thi Ê Đê qua tác phẩm Mdrong Dăm
gửi bởi mykiss_2003 - 05 Tháng 2 2016, 02:22
0 Trả lời
27 Xem
gửi bởi mykiss_2003
05 Tháng 2 2016, 02:22
Vấn đề sử dụng tục ngữ ca dao truyền thống trên báo in đương đại
gửi bởi thienthanthuytinh_22491 - 05 Tháng 2 2016, 02:11
0 Trả lời
19 Xem
gửi bởi thienthanthuytinh_22491
05 Tháng 2 2016, 02:11
Vấn đề nhiều nghĩa giữa các bài ca dao trữ tình của người Việt
gửi bởi Walworth - 05 Tháng 2 2016, 02:00
0 Trả lời
29 Xem
gửi bởi Walworth
05 Tháng 2 2016, 02:00
Vấn đề miêu tả ngoại hình con người trong kho tàng ca dao người Việt
gửi bởi Dezmond - 05 Tháng 2 2016, 01:55
0 Trả lời
26 Xem
gửi bởi Dezmond
05 Tháng 2 2016, 01:55
Tục ngữ người Việt với việc phản ánh tri thức dân gian về thế giới tự nhiên và các mối quan hệ xã hội
gửi bởi heo_con_way_pha - 05 Tháng 2 2016, 01:44
0 Trả lời
26 Xem
gửi bởi heo_con_way_pha
05 Tháng 2 2016, 01:44
Tục ngữ - ca dao truyền thống trong kịch bản chèo hiện đại
gửi bởi it_pro_hi - 05 Tháng 2 2016, 01:33
0 Trả lời
25 Xem
gửi bởi it_pro_hi
05 Tháng 2 2016, 01:33