Nội quy chuyên mục: Câu lạc bộ của những người yêu văn học, nghệ thuật
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
ruyền thuyết và lễ hội về Lê Lợi ở Thanh Hóa
gửi bởi cody_tricini - 05 Tháng 2 2016, 05:33
0 Trả lời
20 Xem
gửi bởi cody_tricini
05 Tháng 2 2016, 05:33
Quan hệ gia đình trong cái nhìn so sánh giữa ca dao Nam Bộ và ca dao Bắc Bộ
gửi bởi thu_antina - 05 Tháng 2 2016, 05:22
0 Trả lời
28 Xem
gửi bởi thu_antina
05 Tháng 2 2016, 05:22
Phong cách tự sự dân gian trong văn học Việt Nam đương đại (Khảo sát qua các tác phẩm của Nguyễn Xuân Khánh, Nguyễn Huy Thiệp)
gửi bởi girl_ngongcuong - 05 Tháng 2 2016, 05:11
0 Trả lời
25 Xem
gửi bởi girl_ngongcuong
05 Tháng 2 2016, 05:11
Những yếu tố văn học dân gian trong Truyện cổ Phật giáo của Thích Minh Chiếu
gửi bởi buingoc_duc2003 - 05 Tháng 2 2016, 05:00
0 Trả lời
20 Xem
gửi bởi buingoc_duc2003
05 Tháng 2 2016, 05:00
Những vấn đề văn học dân gian được đặt ra trên báo Giáo dục và Thời đại trong mười năm gần đây
gửi bởi leanh_hi - 05 Tháng 2 2016, 04:55
0 Trả lời
19 Xem
gửi bởi leanh_hi
05 Tháng 2 2016, 04:55
Những đặc điểm của truyện kể dân gian Thái Bình
gửi bởi tron_hoc - 05 Tháng 2 2016, 04:44
0 Trả lời
34 Xem
gửi bởi tron_hoc
05 Tháng 2 2016, 04:44
Nhân vật xấu xí mà tài ba trong chuyện cổ tích các dân tộc Việt Nam
gửi bởi sinhvienbackkhoa - 05 Tháng 2 2016, 04:33
0 Trả lời
31 Xem
gửi bởi sinhvienbackkhoa
05 Tháng 2 2016, 04:33
Nhân vật Thánh Mẫu trong văn học và trong tín ngưỡng, lễ hội dân gian Việt Nam
gửi bởi k00lb0y76320 - 05 Tháng 2 2016, 04:22
0 Trả lời
28 Xem
gửi bởi k00lb0y76320
05 Tháng 2 2016, 04:22
Nghiên cứu hiện tượng làng cười dưới góc độ nhân học văn hóa (trường hợp làng cười Văn Lang, Phú Thọ)
gửi bởi nangbanmai_hoaquynhlan96 - 05 Tháng 2 2016, 04:00
0 Trả lời
42 Xem
gửi bởi nangbanmai_hoaquynhlan96
05 Tháng 2 2016, 04:00
Nghiên cứu ca dao, tục ngữ hiện đại trên báo mạng
gửi bởi hungcay_29 - 05 Tháng 2 2016, 03:44
0 Trả lời
30 Xem
gửi bởi hungcay_29
05 Tháng 2 2016, 03:44
Nghiên cứu ca dao Khmer Nam Bộ
gửi bởi xay_za - 05 Tháng 2 2016, 03:33
0 Trả lời
20 Xem
gửi bởi xay_za
05 Tháng 2 2016, 03:33
Nghiên cứu biểu tượng Khèn trong dân ca Mông từ văn hóa đến văn học dân gian
gửi bởi Laurian - 05 Tháng 2 2016, 03:22
0 Trả lời
28 Xem
gửi bởi Laurian
05 Tháng 2 2016, 03:22
Một số đặc điểm của truyện trạng xứ Nghệ
gửi bởi ngucto - 05 Tháng 2 2016, 03:11
0 Trả lời
24 Xem
gửi bởi ngucto
05 Tháng 2 2016, 03:11
Văn hóa biển trong văn học dân gian truyền thống Hải Phòng
gửi bởi darkwolf0072001 - 05 Tháng 2 2016, 02:44
0 Trả lời
37 Xem
gửi bởi darkwolf0072001
05 Tháng 2 2016, 02:44
Vấn đề thể hiện nhân vật trong sử thi Ê Đê qua tác phẩm Mdrong Dăm
gửi bởi mykiss_2003 - 05 Tháng 2 2016, 02:22
0 Trả lời
30 Xem
gửi bởi mykiss_2003
05 Tháng 2 2016, 02:22
Vấn đề sử dụng tục ngữ ca dao truyền thống trên báo in đương đại
gửi bởi thienthanthuytinh_22491 - 05 Tháng 2 2016, 02:11
0 Trả lời
22 Xem
gửi bởi thienthanthuytinh_22491
05 Tháng 2 2016, 02:11
Vấn đề nhiều nghĩa giữa các bài ca dao trữ tình của người Việt
gửi bởi Walworth - 05 Tháng 2 2016, 02:00
0 Trả lời
32 Xem
gửi bởi Walworth
05 Tháng 2 2016, 02:00
Vấn đề miêu tả ngoại hình con người trong kho tàng ca dao người Việt
gửi bởi Dezmond - 05 Tháng 2 2016, 01:55
0 Trả lời
29 Xem
gửi bởi Dezmond
05 Tháng 2 2016, 01:55
Tục ngữ người Việt với việc phản ánh tri thức dân gian về thế giới tự nhiên và các mối quan hệ xã hội
gửi bởi heo_con_way_pha - 05 Tháng 2 2016, 01:44
0 Trả lời
29 Xem
gửi bởi heo_con_way_pha
05 Tháng 2 2016, 01:44
Tục ngữ - ca dao truyền thống trong kịch bản chèo hiện đại
gửi bởi it_pro_hi - 05 Tháng 2 2016, 01:33
0 Trả lời
29 Xem
gửi bởi it_pro_hi
05 Tháng 2 2016, 01:33