Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Phong cách làm cha mẹ ở những gia đình có trẻ có rối loạn tăng động giảm chú ý
gửi bởi rica17 - 04 Tháng 9 2017, 23:40
0 Trả lời
18 Xem
gửi bởi rica17
04 Tháng 9 2017, 23:40
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế " một cửa " tại ủy ban nhân dân các quận của thành phố Hà Nội
gửi bởi phananhvtc - 14 Tháng 12 2015, 04:15
2 Trả lời
77 Xem
gửi bởi rica17
29 Tháng 8 2017, 00:02
Lỗi của người Trung Quốc học tiếng Việt nhìn từ góc độ xuyên văn hoá (xét về khía cạnh từ vựng)
gửi bởi nh0c_m4p132 - 25 Tháng 12 2015, 13:45
3 Trả lời
70 Xem
gửi bởi rica17
24 Tháng 8 2017, 15:00
Hoàn thiện công tác kế toán tại cục Hải quan Tỉnh Quảng Nam
gửi bởi rica17 - 17 Tháng 8 2017, 10:09
0 Trả lời
34 Xem
gửi bởi rica17
17 Tháng 8 2017, 10:09
Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán tại Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
gửi bởi rica17 - 17 Tháng 8 2017, 10:05
0 Trả lời
35 Xem
gửi bởi rica17
17 Tháng 8 2017, 10:05
Một số biện pháp giúp học sinh phòng tránh bị xâm hại
gửi bởi rica17 - 14 Tháng 8 2017, 18:09
0 Trả lời
33 Xem
gửi bởi rica17
14 Tháng 8 2017, 18:09
Nghiên cứu xây dựng bảng thời hạn bảo quản cho tài liệu của các công trình xây dựng cơ bản (công trình xây dựng dân dụng)
gửi bởi woemha_xephangdianh - 05 Tháng 1 2016, 04:00
3 Trả lời
84 Xem
gửi bởi Xuanhong2909
10 Tháng 8 2017, 20:51
Các phương thức biểu thị nguyên nhân - kết quả trong tiếng Nhật
gửi bởi myanh882006 - 26 Tháng 12 2015, 18:15
2 Trả lời
71 Xem
gửi bởi rica17
10 Tháng 8 2017, 10:08
Kiểm Soát Chi Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Từ Ngân Sách Nhà Nước Qua Kho Bạc Nhà Nước Ba Vì, Hà Nội
gửi bởi rica17 - 02 Tháng 8 2017, 13:53
0 Trả lời
24 Xem
gửi bởi rica17
02 Tháng 8 2017, 13:53
Thực trạng thực hiện các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 tại TPHCM
gửi bởi tctuvan - 29 Tháng 3 2014, 19:28
1 Trả lời
85 Xem
gửi bởi kabigon143
25 Tháng 7 2017, 09:44
Tìm hiểu nhu cầu hỗ trợ của người chăm sóc bệnh nhân ung thư (Nghiên cứu trường hợp tại Bệnh viện K)
gửi bởi Mogue - 09 Tháng 12 2015, 11:45
3 Trả lời
368 Xem
gửi bởi doantrungdat
25 Tháng 7 2017, 07:26
Khảo sát nội dung giảng dạy hành động ngôn từ trong các giáo trình dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ hiện nay
gửi bởi Clintwood - 20 Tháng 1 2016, 22:40
5 Trả lời
38 Xem
gửi bởi rica17
18 Tháng 7 2017, 21:39
Hành động "mời" trong giao tiếp của người Việt và một số vấn đề về dạy hành động mời cho người nước ngoài
gửi bởi jennyyang19801984 - 26 Tháng 12 2015, 15:30
1 Trả lời
135 Xem
gửi bởi PhanMai0904
18 Tháng 7 2017, 16:06
Sự phân định trình độ tiếng Việt cho người nước ngoài (Khảo sát qua các giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài từ 1980 đến nay)
gửi bởi Chadburne - 24 Tháng 12 2015, 20:15
2 Trả lời
52 Xem
gửi bởi rica17
18 Tháng 7 2017, 00:16
Kiến thức về đau ốm và sự lựa chọn cách chữa trị của người Tày ở nông thôn miền núi tỉnh Yên Bái (nghiên cứu trường hợp xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên)
gửi bởi minhla_codong - 10 Tháng 12 2015, 22:45
2 Trả lời
105 Xem
gửi bởi rica17
10 Tháng 7 2017, 22:47
Bài giảng Tâm lý học - Chương 7 Ngôn ngữ và nhận thức
gửi bởi rica17 - 10 Tháng 7 2017, 22:35
0 Trả lời
29 Xem
gửi bởi rica17
10 Tháng 7 2017, 22:35
PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA THỰC TIỄN VÀ NHẬN THỨC. LIÊN HỆ VÀO VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG VẬT CHẤT VÀ NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA CON NGƯỜI
gửi bởi rica17 - 07 Tháng 7 2017, 18:49
0 Trả lời
28 Xem
gửi bởi rica17
07 Tháng 7 2017, 18:49
học THUYẾT về LUÂN lý và đạo đức của KHỔNG tử GIÁ TRỊ của nó TRONG VIỆC GIÁO dục đạo đức CON NGƯỜI ở nước TA HIỆN NAY
gửi bởi rica17 - 07 Tháng 7 2017, 18:47
0 Trả lời
36 Xem
gửi bởi rica17
07 Tháng 7 2017, 18:47
5 wu jiao là bao nhiêu tiền
gửi bởi daigai - 20 Tháng 6 2017, 17:48
0 Trả lời
125 Xem
gửi bởi daigai
20 Tháng 6 2017, 17:48
liên hệ bản thân về đường lối chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam
gửi bởi daigai - 20 Tháng 6 2017, 17:43
0 Trả lời
945 Xem
gửi bởi daigai
20 Tháng 6 2017, 17:43