Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Hướng dẫn đồ án Kỹ thuật thi công 1
gửi bởi daigai - 09 Tháng 3 2017, 22:38
0 Trả lời
24 Xem
gửi bởi daigai
09 Tháng 3 2017, 22:38
Nhận thức của sinh viên về vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân hiện nay
gửi bởi daigai - 07 Tháng 3 2017, 22:45
0 Trả lời
75 Xem
gửi bởi daigai
07 Tháng 3 2017, 22:45
Nhận thức, thái độ, hành vi của sinh viên đối với vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân của sinh viên hiện nay (nghiên cứu trường hợp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn)
gửi bởi cua_u - 22 Tháng 2 2016, 04:30
2 Trả lời
58 Xem
gửi bởi daigai
07 Tháng 3 2017, 10:17
Nhận thức, thái độ, hành vi của thanh niên công nhân về quan hệ tình dục trước hôn nhân (Qua khảo sát tại khu công nghiệp Thăng Long - Hà Nội)
gửi bởi riengmotconduong_1 - 22 Tháng 2 2016, 05:00
1 Trả lời
50 Xem
gửi bởi thanhnamxh
07 Tháng 3 2017, 08:05
Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt thị trấn Đồng Mỏ - Huyện Chi Lăng – tỉnh Lạng Sơn
gửi bởi daigai - 03 Tháng 3 2017, 22:22
0 Trả lời
32 Xem
gửi bởi daigai
03 Tháng 3 2017, 22:22
SLide XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC
gửi bởi daigai - 03 Tháng 3 2017, 22:15
0 Trả lời
35 Xem
gửi bởi daigai
03 Tháng 3 2017, 22:15
Đề thi quy hoạch thực nghiệm
gửi bởi daigai - 03 Tháng 3 2017, 11:32
0 Trả lời
28 Xem
gửi bởi daigai
03 Tháng 3 2017, 11:32
Tội trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Thăng Bình, thực trạng, nguyên nhân và các biện pháp đấu tranh
gửi bởi daigai - 02 Tháng 3 2017, 00:04
0 Trả lời
44 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 3 2017, 00:04
Nghiên cứu Thánh tổ kệ diễn quốc âm (vấn đề văn bản và giá trị)
gửi bởi bantinhcamaubac_dn - 11 Tháng 12 2015, 16:15
2 Trả lời
48 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 3 2017, 00:00
Thành ngữ nói về tính cách con người trong tiếng Hán (Liên hệ với thành ngữ tiếng Việt)
gửi bởi minh852002n - 24 Tháng 12 2015, 20:45
2 Trả lời
110 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 2 2017, 22:38
Tục ngữ, ca dao và việc phản ánh phong tục tập quán người Việt
gửi bởi glassrain_ngocxit - 06 Tháng 3 2016, 13:00
2 Trả lời
237 Xem
gửi bởi Tsuyoshi
23 Tháng 2 2017, 18:36
Tục ngữ Nhật Bản về văn hoá ứng xử
gửi bởi minh_nhi - 05 Tháng 3 2016, 23:30
3 Trả lời
52 Xem
gửi bởi Tsuyoshi
23 Tháng 2 2017, 16:31
VƯƠNG ĐÌNH CHI ĐÀM ĐẨU SỐ
gửi bởi daigai - 23 Tháng 2 2017, 11:32
0 Trả lời
28 Xem
gửi bởi daigai
23 Tháng 2 2017, 11:32
Trung Châu Huyền không
gửi bởi daigai - 23 Tháng 2 2017, 11:19
0 Trả lời
37 Xem
gửi bởi daigai
23 Tháng 2 2017, 11:19
Thực hành Công tác xã hội với cá nhân
gửi bởi Chay - 02 Tháng 5 2014, 05:10
2 Trả lời
146 Xem
gửi bởi daigai
15 Tháng 2 2017, 23:00
thực trạng đặc điểm nguồn nhân lực khu vực công việt nam
gửi bởi daigai - 13 Tháng 2 2017, 13:45
0 Trả lời
51 Xem
gửi bởi daigai
13 Tháng 2 2017, 13:45
Lưu trữ và quản lý hồ sơ bệnh án điện tử tại Bệnh viện công tuyến Trung Ương ( Hạng đặc biệt ) tại Hà Nội
gửi bởi anhhungnoname_1093 - 05 Tháng 1 2016, 12:00
2 Trả lời
130 Xem
gửi bởi daigai
09 Tháng 2 2017, 22:30
Cơ sở khoa học để định thời hạn bảo quản văn bản quản lý nhà nước cấp huyện
gửi bởi Cayle - 05 Tháng 1 2016, 20:20
3 Trả lời
53 Xem
gửi bởi Xuanhong2909
09 Tháng 2 2017, 18:43
Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý Nhà nước về công tác lưu trữ
gửi bởi thien_hoang_minh_tri_tphcm050790 - 06 Tháng 1 2016, 00:20
2 Trả lời
112 Xem
gửi bởi daigai
09 Tháng 2 2017, 18:06
Nghiên cứu xây dựng bảng thời hạn bảo quản tài liệu của cơ quan Bộ Lao động - Thương binh xã hội
gửi bởi ilu4e_2t - 05 Tháng 1 2016, 05:20
2 Trả lời
48 Xem
gửi bởi daigai
08 Tháng 2 2017, 23:25