Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Đê án: quy luật giá trị và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường
gửi bởi be_ma - 20 Tháng 3 2014, 13:40
0 Trả lời
29 Xem
gửi bởi be_ma
20 Tháng 3 2014, 13:40
VẤN ĐỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
gửi bởi thotrangkhoyeu - 20 Tháng 3 2014, 11:50
0 Trả lời
36 Xem
gửi bởi thotrangkhoyeu
20 Tháng 3 2014, 11:50
Đảng bộ thành phố Hà Nội lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, từ 1996 đến 2005
gửi bởi tapu_kute123 - 20 Tháng 3 2014, 11:45
0 Trả lời
31 Xem
gửi bởi tapu_kute123
20 Tháng 3 2014, 11:45
Tiểu luận: CNTB độc quyền là giai đoạn phát triển cao của CNTB. những biểu hiện mới của CNTB độc quyền
gửi bởi Davi - 20 Tháng 3 2014, 11:05
0 Trả lời
890 Xem
gửi bởi Davi
20 Tháng 3 2014, 11:05
Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và vận dụng của Đảng ta trong thực hiện chính sách dân tộc hiện nay (Từ 1986- 2006)
gửi bởi Duong_Qua - 20 Tháng 3 2014, 06:25
0 Trả lời
33 Xem
gửi bởi Duong_Qua
20 Tháng 3 2014, 06:25
Đoàn kết quốc tế, một trong những nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Việt Nam (1954 -1975)
gửi bởi violet226 - 20 Tháng 3 2014, 06:20
0 Trả lời
38 Xem
gửi bởi violet226
20 Tháng 3 2014, 06:20
Đảng Cộng sản Việt Nam với việc vận dụng và phát triển tư tưởng đại đoàn kết dân tộc Hồ Chí Minh trong hai cuộc kháng chiến 1945- 1975
gửi bởi be.ti_hn - 20 Tháng 3 2014, 05:50
0 Trả lời
33 Xem
gửi bởi be.ti_hn
20 Tháng 3 2014, 05:50
Tiểu luận: Quan điểm của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
gửi bởi Colla - 20 Tháng 3 2014, 03:25
0 Trả lời
59 Xem
gửi bởi Colla
20 Tháng 3 2014, 03:25
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa sự lựa chọn duy nhất đúng trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam
gửi bởi traichuavo_ndt - 20 Tháng 3 2014, 01:40
0 Trả lời
40 Xem
gửi bởi traichuavo_ndt
20 Tháng 3 2014, 01:40
Tiểu luận: Phân tích tư tưởng về độc lập, tự do của Hồ Chí Minh
gửi bởi tinhyeusieunhangao - 20 Tháng 3 2014, 01:30
0 Trả lời
205 Xem
gửi bởi tinhyeusieunhangao
20 Tháng 3 2014, 01:30
Mâu thuẫn giữa xu hướng thân Trung Quốc và thân Tây phương trong vương triều Nguyễn giai đoạn 1802-1884
gửi bởi nhichi_1996 - 20 Tháng 3 2014, 00:40
0 Trả lời
39 Xem
gửi bởi nhichi_1996
20 Tháng 3 2014, 00:40
Bước phát triển trong quan hệ eu -asean
gửi bởi toemlemlinh_bt - 19 Tháng 3 2014, 22:50
0 Trả lời
34 Xem
gửi bởi toemlemlinh_bt
19 Tháng 3 2014, 22:50
MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC TRONG VIỆC XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ MỚI HIỆN NAY Ở NƯỚC TA
gửi bởi ht.minhit - 19 Tháng 3 2014, 19:05
0 Trả lời
31 Xem
gửi bởi ht.minhit
19 Tháng 3 2014, 19:05
Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng công cụ kinh tế trong quản lý môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội
gửi bởi tctuvan - 18 Tháng 3 2014, 22:48
0 Trả lời
50 Xem
gửi bởi tctuvan
18 Tháng 3 2014, 22:48
Biện pháp quản lý đào tạo liên kết với các doanh nghiệp của trường Trung cấp nghề công trình 1
gửi bởi tctuvan - 18 Tháng 3 2014, 10:37
0 Trả lời
49 Xem
gửi bởi tctuvan
18 Tháng 3 2014, 10:37
Quản lý hoạt động liên kết đào tạo nghề ở trường Trung cấp nghề Thái Nguyên
gửi bởi tctuvan - 18 Tháng 3 2014, 10:32
0 Trả lời
43 Xem
gửi bởi tctuvan
18 Tháng 3 2014, 10:32
Những vấn đề cơ bản của phương thức sản xuất Châu Á
gửi bởi daigai - 17 Tháng 3 2014, 16:07
0 Trả lời
134 Xem
gửi bởi daigai
17 Tháng 3 2014, 16:07
Phương thức sản xuất châu á và việc nghiên cứu ở Việt Nam
gửi bởi tctuvan - 16 Tháng 3 2014, 22:57
0 Trả lời
51 Xem
gửi bởi tctuvan
16 Tháng 3 2014, 22:57
Làm thế nào tải được một cuốn sách mà dưới dạng ebook như các trang web cho đọc truyện tranh?
gửi bởi viet_team - 12 Tháng 9 2009, 03:24
2 Trả lời
1037 Xem
gửi bởi tctuvan
14 Tháng 3 2014, 16:18
Lễ hội truyền thống của người Cao Lan ở Tuyên Quang
gửi bởi tctuvan - 07 Tháng 3 2014, 10:27
0 Trả lời
78 Xem
gửi bởi tctuvan
07 Tháng 3 2014, 10:27