Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Tiểu luận: Quan niệm và ý thức về trang phục học đường sinh viên trường Đại học Kinh Doanh & Công nghệ Hà Nội
gửi bởi sweet_day_97 - 20 Tháng 3 2014, 19:25
0 Trả lời
171 Xem
gửi bởi sweet_day_97
20 Tháng 3 2014, 19:25
Tiểu luận: Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại với vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam
gửi bởi bongmataac - 20 Tháng 3 2014, 19:15
0 Trả lời
21 Xem
gửi bởi bongmataac
20 Tháng 3 2014, 19:15
Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp
gửi bởi Cute_Sky - 20 Tháng 3 2014, 19:10
0 Trả lời
25 Xem
gửi bởi Cute_Sky
20 Tháng 3 2014, 19:10
Đề án: lạm phát và vấn đế chống lạm phát ở việt nam
gửi bởi congchuaphenphen - 20 Tháng 3 2014, 19:05
0 Trả lời
24 Xem
gửi bởi congchuaphenphen
20 Tháng 3 2014, 19:05
Đề án: Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
gửi bởi Oliverios - 20 Tháng 3 2014, 17:30
0 Trả lời
27 Xem
gửi bởi Oliverios
20 Tháng 3 2014, 17:30
Tiểu luận: Tà áo dài Việt Nam và tầm nhìn triết học
gửi bởi nh0k_mjk0 - 20 Tháng 3 2014, 17:20
0 Trả lời
21 Xem
gửi bởi nh0k_mjk0
20 Tháng 3 2014, 17:20
Tiểu luận: Vai trò lực lượng sản xuất đối sự phát triển xã hội và vấn đề phát triển lực lượng sản xuất ở đia phương
gửi bởi atv_24h - 20 Tháng 3 2014, 17:10
0 Trả lời
32 Xem
gửi bởi atv_24h
20 Tháng 3 2014, 17:10
Tiểu luận: Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần
gửi bởi sorryilove_you - 20 Tháng 3 2014, 16:50
0 Trả lời
26 Xem
gửi bởi sorryilove_you
20 Tháng 3 2014, 16:50
Tiểu luận: Giai cấp và vấn đề giai cấp ở việt nam hiện nay
gửi bởi luungoclong_2 - 20 Tháng 3 2014, 15:35
0 Trả lời
35 Xem
gửi bởi luungoclong_2
20 Tháng 3 2014, 15:35
Đề án: Tăng cường vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta hiện nay
gửi bởi [email protected] - 20 Tháng 3 2014, 15:20
0 Trả lời
26 Xem
gửi bởi [email protected]
20 Tháng 3 2014, 15:20
Đề án: Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng CNH-HĐH ở Việt Nam hiện nay
gửi bởi bachhop172000 - 20 Tháng 3 2014, 14:50
0 Trả lời
18 Xem
gửi bởi bachhop172000
20 Tháng 3 2014, 14:50
Tiểu luận: mối quan hệ giữa nội dung và hình thức được biểu hiện trên sản phẩm áo sơ mi
gửi bởi Sorrell - 20 Tháng 3 2014, 14:30
0 Trả lời
65 Xem
gửi bởi Sorrell
20 Tháng 3 2014, 14:30
Tiểu luận: Sự cần thiết khách quan và giải pháp phát triển kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN
gửi bởi traicodon_bb - 20 Tháng 3 2014, 14:00
0 Trả lời
22 Xem
gửi bởi traicodon_bb
20 Tháng 3 2014, 14:00
Đề án: Tính tất yếu khách quan và con đường hình thành công ty mẹ-công ty con ở Việt Nam
gửi bởi phung20062007 - 20 Tháng 3 2014, 13:50
0 Trả lời
26 Xem
gửi bởi phung20062007
20 Tháng 3 2014, 13:50
Đê án: quy luật giá trị và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường
gửi bởi be_ma - 20 Tháng 3 2014, 13:40
0 Trả lời
23 Xem
gửi bởi be_ma
20 Tháng 3 2014, 13:40
VẤN ĐỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
gửi bởi thotrangkhoyeu - 20 Tháng 3 2014, 11:50
0 Trả lời
28 Xem
gửi bởi thotrangkhoyeu
20 Tháng 3 2014, 11:50
Đảng bộ thành phố Hà Nội lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, từ 1996 đến 2005
gửi bởi tapu_kute123 - 20 Tháng 3 2014, 11:45
0 Trả lời
25 Xem
gửi bởi tapu_kute123
20 Tháng 3 2014, 11:45
Tiểu luận: CNTB độc quyền là giai đoạn phát triển cao của CNTB. những biểu hiện mới của CNTB độc quyền
gửi bởi Davi - 20 Tháng 3 2014, 11:05
0 Trả lời
884 Xem
gửi bởi Davi
20 Tháng 3 2014, 11:05
Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và vận dụng của Đảng ta trong thực hiện chính sách dân tộc hiện nay (Từ 1986- 2006)
gửi bởi Duong_Qua - 20 Tháng 3 2014, 06:25
0 Trả lời
27 Xem
gửi bởi Duong_Qua
20 Tháng 3 2014, 06:25
Đoàn kết quốc tế, một trong những nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Việt Nam (1954 -1975)
gửi bởi violet226 - 20 Tháng 3 2014, 06:20
0 Trả lời
32 Xem
gửi bởi violet226
20 Tháng 3 2014, 06:20