Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Tính toán thiết kế nhà máy xử lý nước ngầm Khu công nghiệp Phú An Thạnh, công suất 3000 m3/ngày
gửi bởi hoangunited - 23 Tháng 3 2014, 20:34
1 Trả lời
195 Xem
gửi bởi vietphuong123
27 Tháng 10 2016, 18:49
Ô nhiễm môi trường không khí ở thành phố Hà Đông - thực trạng và giải pháp
gửi bởi khiham_hetthuocchua - 22 Tháng 5 2014, 00:42
1 Trả lời
117 Xem
gửi bởi vietphuong123
27 Tháng 10 2016, 18:32
Xây dựng chỉ thị môi trường theo mô hình DPSIR
gửi bởi thanhtan19812001 - 23 Tháng 7 2013, 14:56
1 Trả lời
372 Xem
gửi bởi vietphuong123
27 Tháng 10 2016, 18:30
Phân tích đa dạng di truyền một số mẫu nấm Corynespora cassiicola (Berk & Curt) Wei gây bệnh trên cây cao su (Hevea brasliensis Muell Arg)
gửi bởi jbhoan82 - 05 Tháng 7 2013, 10:55
1 Trả lời
145 Xem
gửi bởi phungthuong69
27 Tháng 10 2016, 17:57
Nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen bông (Gossypium L.) sử dụng chỉ thị phân tử SSR
gửi bởi Tyrone - 22 Tháng 5 2014, 02:38
1 Trả lời
140 Xem
gửi bởi phungthuong69
27 Tháng 10 2016, 17:56
Nghiên cứu tính đa dạng di truyền của một số giống ngô (Zea mays L.)
gửi bởi Belmiro - 28 Tháng 1 2014, 23:57
1 Trả lời
153 Xem
gửi bởi phungthuong69
27 Tháng 10 2016, 17:48
Đánh giá thực trạng pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học ở nước ta
gửi bởi thaonguyen_92 - 24 Tháng 7 2013, 03:56
2 Trả lời
182 Xem
gửi bởi aladinvt
27 Tháng 10 2016, 14:38
Nghiên cứu đa dạng di truyền các chủng vi khuẩn bạc lá lúa Xanthomonas oryzae pv. oryzae ở miền Bắc Việt Nam
gửi bởi hoabinh_a20 - 02 Tháng 4 2014, 11:36
2 Trả lời
107 Xem
gửi bởi aladinvt
27 Tháng 10 2016, 14:20
Đồ án Khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ CA4DF2
gửi bởi s7_acmilan - 12 Tháng 6 2013, 12:55
3 Trả lời
140 Xem
gửi bởi daigai
27 Tháng 10 2016, 13:07
Đồ án - Khảo sát hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ 4G63 trên xe Mitsubishi JOLIE
gửi bởi tnn10 - 31 Tháng 5 2013, 10:06
3 Trả lời
262 Xem
gửi bởi daigai
27 Tháng 10 2016, 13:07
Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm nước khoáng của Nhà máy nước khoáng Cosevco Bang - Quảng Bình
gửi bởi cobehayquay246 - 24 Tháng 1 2014, 16:59
3 Trả lời
162 Xem
gửi bởi kiemtoan48c
27 Tháng 10 2016, 10:43
Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội để giải thích sự khác nhau về tính cách và khẩu vị của 3 miền
gửi bởi hoathuytram_wbf - 23 Tháng 11 2013, 17:09
2 Trả lời
829 Xem
gửi bởi daigai
27 Tháng 10 2016, 10:39
Giải quyết tình huống nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tinh giản biên chế trong các cơ quan, tổ chức ở tỉnh Thái Nguyên
gửi bởi ammay_ngu - 17 Tháng 10 2013, 20:56
4 Trả lời
1204 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 10 2016, 23:23
Nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ nói riêng và thị trường thế giới nói chung
gửi bởi elizabeth_85 - 24 Tháng 6 2014, 15:39
2 Trả lời
142 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 10 2016, 22:45
Sản xuất kẹo cứng
gửi bởi phalebietkhoc2003 - 02 Tháng 4 2014, 22:31
2 Trả lời
172 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 10 2016, 22:41
Chính sách bảo hộ nông nghiệp của EU và hoạt động xuất khẩu nông sản của các nước đang phát triển
gửi bởi ablyboy - 25 Tháng 6 2014, 02:33
2 Trả lời
115 Xem
gửi bởi aladinvt
26 Tháng 10 2016, 10:57
Bảo tồn và lưư giữ nguồn gen vi sinh vật công nghiệp thực phẩm
gửi bởi galaxy_angel - 12 Tháng 8 2014, 00:12
2 Trả lời
30 Xem
gửi bởi aladinvt
26 Tháng 10 2016, 10:03
MẠCH HIỂN THỊ MA TRẬN LED Làm Mạch Đèn Quảng Cáo
gửi bởi hoanghahoanghacb - 27 Tháng 7 2014, 22:20
2 Trả lời
34 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 10 2016, 01:26
Vấn đề bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong luật đất đai
gửi bởi nudeman200026 - 03 Tháng 1 2014, 18:00
2 Trả lời
373 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 10 2016, 01:12
Tình hình đặc điểm và bản chất tội cố ý gây thương tích,gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác trên địa bàn huyện Thiệu Hoá
gửi bởi conyeume231 - 15 Tháng 12 2013, 04:57
2 Trả lời
153 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 10 2016, 01:09