Bình luận xu hướng thị trường
Nội quy chuyên mục: Công cụ hữu ích: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
KhoaiTayVTS: Vni 640 - Kịch bản của thị trường CKVN vào tháng 9-2009
gửi bởi Fearnleah - 30 Tháng 8 2009, 00:41
9 Trả lời
1257 Xem
gửi bởi Bradfurd
30 Tháng 8 2009, 07:30
SDXYZ CLUB - cung cấp thông tin theo yêu cầu
gửi bởi Cadarn - 30 Tháng 8 2009, 01:24
9 Trả lời
891 Xem
gửi bởi Luk
30 Tháng 8 2009, 06:37
PVG .... Tâm điểm HNX ..... PVG
gửi bởi Durwyn - 29 Tháng 8 2009, 23:50
9 Trả lời
1033 Xem
gửi bởi Zechariah
30 Tháng 8 2009, 05:55
Cổ phiếu vua, hoàng đế tương lai ngự trị sàn HASTC đã xuất hiện !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gửi bởi shop_xxx - 30 Tháng 8 2009, 00:44
9 Trả lời
969 Xem
gửi bởi Jorel
30 Tháng 8 2009, 05:25
CCM: Tập 3. Viết tiếp nào
gửi bởi Stanhop - 30 Tháng 8 2009, 00:06
8 Trả lời
1020 Xem
gửi bởi Phelan
30 Tháng 8 2009, 03:47
Chú nào bán là mất hàng nhé!
gửi bởi svishop - 30 Tháng 8 2009, 00:45
7 Trả lời
791 Xem
gửi bởi Seamus
30 Tháng 8 2009, 03:13
Không xả ngay đi còn đợi bao giờ nữa
gửi bởi Hayes - 29 Tháng 8 2009, 20:40
9 Trả lời
961 Xem
gửi bởi Iosep
30 Tháng 8 2009, 01:20
Những cái "điên" trên thị trường CKVN, những quyết định điên rồ của nhà làm giá .....
1, 2 gửi bởi Rafael - 29 Tháng 8 2009, 12:49
13 Trả lời
1341 Xem
gửi bởi Ponce
29 Tháng 8 2009, 19:28
DRC đang chờ để bật...
1, 2, 3, 4, 5 gửi bởi Amos - 28 Tháng 8 2009, 00:32
46 Trả lời
3510 Xem
gửi bởi Siegfried
28 Tháng 8 2009, 22:36
Xu hướng sắp đến là tăng và thanh khoản cao...
1, 2, 3 gửi bởi Beornheard - 27 Tháng 8 2009, 23:08
20 Trả lời
2070 Xem
gửi bởi Yong
28 Tháng 8 2009, 10:21
Gửi Phich và Phuot
1, 2, 3, 4 gửi bởi Kilydd - 27 Tháng 8 2009, 08:48
38 Trả lời
3132 Xem
gửi bởi Faer
28 Tháng 8 2009, 05:55
Sông Đà nổi sóng sau tg dài bị kìm nén. P/E trung bình chỉ 5-10 quá thấp so với TT chung
1, 2, 3 gửi bởi Lazzaro - 27 Tháng 8 2009, 10:51
24 Trả lời
1731 Xem
gửi bởi Dino
27 Tháng 8 2009, 21:57
A C E nên nghiên cứu PGS ..... sóng rất lớn vào tháng 9 .....
gửi bởi Pickworth - 27 Tháng 8 2009, 16:11
9 Trả lời
859 Xem
gửi bởi svishop
27 Tháng 8 2009, 21:42
Ai bán máy in tiền VNM thì đập đầu chết tức tưởi mất
1, 2 gửi bởi Corbett - 27 Tháng 8 2009, 08:30
19 Trả lời
1610 Xem
gửi bởi Daley
27 Tháng 8 2009, 17:11
^^^**Bùng nổ**^^^ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1, 2 gửi bởi Cawrdav - 27 Tháng 8 2009, 09:29
13 Trả lời
1284 Xem
gửi bởi handoi
27 Tháng 8 2009, 13:28
Chọn ĐỘI HÌNH NGÔI SAO tại Hose.
gửi bởi Wegland - 27 Tháng 8 2009, 05:45
9 Trả lời
939 Xem
gửi bởi Bertolde
27 Tháng 8 2009, 11:15
KLS có một bàn tay... !!!
1
 • ...
 • 4, 5, 6
  gửi bởi Berresford - 26 Tháng 8 2009, 07:49
  52 Trả lời
  3598 Xem
  gửi bởi Everhart
  27 Tháng 8 2009, 10:05
  Sông Đà, Sông Đà ai cần bán đã bán xong. Vậy thì........
  1, 2 gửi bởi Meirion - 27 Tháng 8 2009, 01:28
  14 Trả lời
  1327 Xem
  gửi bởi quevo
  27 Tháng 8 2009, 07:20
  Mai TT vượt 500 test đỉnh 515
  1, 2, 3, 4, 5 gửi bởi Afham - 26 Tháng 8 2009, 13:27
  41 Trả lời
  3257 Xem
  gửi bởi Beaton
  27 Tháng 8 2009, 04:41
  Hot News...Thông tin về cổ phiếu Sông Đà!!!
  1, 2, 3 gửi bởi chodientu - 26 Tháng 8 2009, 10:49
  24 Trả lời
  2213 Xem
  gửi bởi Jeffrey
  26 Tháng 8 2009, 19:07