win 7 bi loi file msvcr80.dll


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • Các pro làm ơn giúp giùm e lỗi này!
    sau đó e lên mạng tải file msvcp80.dll về thư mục C\Windows\System32 sao đó lỗi trên vẫn còn và thêm lỗi mới nữa là ... cách khắc phục lỗi msvcr80.dll khi cài office 2007, win 7 bi loi file msvcr80.dll, xử lý lỗi thiếu file msvcr80.dll khi cài office  ...
  • Lỗi the system cannot find the file specified khi cài đặt Cad 2007 ...
    Máy mình mới cài lại win7, dùng anti BKAV bản quyền ... cannot find the file specified, loi cannot find office.en-us/msvcr80.dll ... mình cũng đang bị lỗi ấy,ai nhìu kinh nghiệm vô chỉ dùm mình với.đang cần cài gấp để làm đồ án ...