warning your flash player may be out of date please update to continue co nghia la gi


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • Cách khắc phục và sửa lỗi thường gặp khi sử Window
    1 Tháng 2 2013 ... Đọc xong bài này anh em có thể tự sửa máy tính cho người thân được ... Sau đó nó 1 file reg trong đó tên Default: click chuột phải chọn Modify. .... update root certificatificate rùi next cài vô , xong cài Adobe Flash ... On Error Resume Next ... Lỗi 36: Windows Media Player cannot find the specified file.