viet thu ubu lop5 de hay viet mot buc dien ta 1 am nhac co the lay dong long nguoi


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • Hiện nay ở nước ta có nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ ...
    Kết nối công dân điện tử ... 1. Trình bày hiện tượng: - Làm rõ tình trạng sống của trẻ em nhỡ, ... Xúc động trước những tấm lòng cao cả đã cưu mang trẻ em nhỡ (gửi ... các tổ chức nhân đạo ở Việt Nam là: Làng trẻ em SOS, một gia đình ... ta hãy cùng nhau vận động mọi người xây nên những mái ấm, ...
  • Kể một câu chuyện mà em được nghe, được đọc về lòng nhân hậu ...
    Viết đúng thể loại văn kể chuyện (kể chuyện đã nghe, đã đọc). ... Nhân vật chính ở đây là một người có tấm lòng nhân hậu, lòng ... Diễn đạt cần rõ ý, dùng từ, đặt câu đúng. Viết ... Cô ta vừa đáp: Mẹ ! Bỗng hai con rắn và con cóc từ miệng bò ra thật ... Hãy kể lại một câu chuyện mà em thích nhất trong .