viet mot doan van tu 5 den 7 cau co chu de hoc tap co su dung it nhat 2 cau nghi van

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.