viet mot doan van ta ve que huong bang tieng anh va dich ra tieng viet luon

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.