viet mot doan van noi ve cau ca dao doi cho sach rach cho thom

Đang nạp dữ liệu...