viet mot doan van nghi luan neu suy nghi cua em ve y nghia cua cau tuc ngu khong thay do may lam nen

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.