viet mot doan van ngan noi ve mot canh dep cua lop 3

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.