viet mot doan van ngan khoang 5 den 7 dong mieu ta ve nguoi than trong do co su dung it nhat hai phep tu tu da hoc va mot cau tran thuat don co tu la


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.