viet mot doan van ngan ke ve mot buoi sinh hoat lop trong buoi sinh hoat do en da phat bieu y kien de chung minh nam la mot nguoi rat tot

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.