viet mot doan van gioi thieu ve gia dinh va ban than bang tieng anh

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.