viet mot doan van cam nghi ve me trong do co khoi ngu

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.