viet mot doan hoi thoai co su dung loi dan truc tiep va loi dan gian tiep

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.