viet mot bai van nghi luan de neu ro tac hai cua mot trong cac te nan xa hoi o dia phuong em

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.