viet doan van ta ve ngoi truong em lop 2

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.