viet doan van ngan neu cam nghi cua em ve tuoi tho be hong trong doan trich trong long me

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.