viet 1 doan van ngan tu 5 den 6 cau co su dung phep nhan hoa va so sanh

Đang nạp dữ liệu...