viet 1 doan van mieu ta ngoai hinh cua 1 con vat ma em yeu thich

Đang nạp dữ liệu...