viet 1 bai van nghi luan trinh bay y kien cua anh chi ve gia tri cua loi noi trong giao tiep hang ngay

Đang nạp dữ liệu...