viet 1 bai van nghi luan trinh bay y kien cua anh chi ve gia tri cua loi noi trong giao tiep hang ngay

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.