viết một đoạn văn bằng tiếng anh nói về một bộ phim mà bạn yêu thích

Đang nạp dữ liệu...