ví du so do chu t cho nghiep vu 632


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản ...
    Ví dụ: Căn cứ hoá đơn tháng 04 năm 2003 các đơn vị mua vật tư cho các công trình, kế toán lập bảng kê điều chỉnh nợ sang sản xuất như sau: ... Số tài khoản. Điện thoại:. Mâu số :01001062961. Tênngười mua hàng : Văn Kỳ Đơn vị : Công ty cổ phần xây lắp Hoà Bình Địa chỉ : Số 16 ngõ 105 Bạch ...