ví dụ về tri giác trong triết học


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

 • triết học : VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC VÀ CÁC TRƯỜNG ...
  Điểm nổi bật trong hệ thống triết học duy tâm của Platôn là “học thuyết về ý niệm” . ... Ví dụ: cái cây, con ngựa, nước sinh ra. hay khi nhìn các sự vật thấy là bằng .... mỗi người trong chúng ta đều có vẻ có các tri giác ít nhiều tương tự nhau về ...
 • Tiểu luận Quan điểm duy vật biện chứng về những cách tồn tại của ...
  Trong lịch sử triết học Mác - Lênin khái niệm vật chất được hiểu là tất ... Vật chất tồn tại vô cùng lớn ví dụ như thiên hà, hay vô cùng bé là những hạt cơ bản. ... chủ quan đưa ra vài công thức chung:"tồ tại tức là được tri giác".
 • Tiểu luận Nhận thức và thực tiễn, vai trò của thực tiễn đối với nhận ...
  Trong mối quan hệ đó, hoạt động sản xuất vật chất là hoạt động cơ bản ... các trào lưu triết học trước Mác đều quan niệm sai lầm hoặc phiến diện về nhận thức . ... Tri giác là hình ảnh tương đối toàn vẹn về sự vật khi sự vật đó đang trực ... dụ : kháng chiến nhất định thắng lợi, non sông sẽ thu về một mối.
 • Ý thức và vai trò của tri thức khoa học trong công cuộc đổi mới của ...
  Quan niệm của triết học Macxit về ý thức. .... Ví dụ con thỏ trông thấy con hổ đang tiến lại gần mình, ngay tức khắc nó bỏ chạy đến ... ở cấp độ cảm tính như cảm gíac, tri giác, biểu tượng nhờ hệ thống tín hiệu thứ nhất mà còn ...
 • Giáo trình Triết học Mac - Lenin
  sự khảo sát các thí nghiệm khoa học, loại tri thức này quan trọng ở chỗ ... trừu tượng và khái quát về bản chất và quy luật của các sự vật, hiện ... Nhận thức thông thường và nhận thức khoa học Khi căn cứ vào tính tự phát hay tự giác của sự ... Ví dụ, luận điểm cho rằng: “Trái đất quay xung quanh mặt trời” là ...
 • Nghiên cứu về sự hình thành nhân cách
  Việc đặt ra tính đa dạng, phong phú của nhân cách trong xã hội là rất quan trọng. ... nhau, như triết học, xã hội học, kinh tế - chính trị học, luật học, tâm lý học, y ... trường phái triết học bàn về nhân cách thường xoay quanh chủ đề này. ... trường hợp, nếu thiếu chúng thì nhiều đặc tính, nhiều cấu trúc, ví dụ
 • Bài giảng Phương pháp dạy học môn Sinh học - Phạm Đình Văn ...
  Tổng kết kinh nghiệm tiên tiến về PP dạy của đội ngũ giáo viên Sinh học nước ta, ... Mặt khác, trong quá trình phát triển của khoa học SH, vẫn còn nhiều vấn đề ... Quan sát sư phạm là quá trình tri giác (dùng các giác quan để nhận biết ... Ví dụ: Với cùng 1 nội dung, lớp thực nghiệm dạy theo PPHD hợp tác ...
 • Vấn đề chân lý
  Chân lý có tính chủ quan, là vấn đề thuộc về ý kiến và nhận thức ... thí dụ, khó lòng tránh khỏi chuyện áp đặt quan niệm triết lý cá nhân vào bất cứ một định nghĩa nào đó. Định kiến có mặt ở khắp nơi, đặc biệt trong môi trường triết học. ..... thu nhập được mẩu tri thức vụn vặt phụ thuộc trên kinh nghiệm giác ...
 • Tiểu luận Chủ nghĩa duy vật biện chứng
  Còn có những quy luật phái sinh khác từ quy luật đồng nhất; ví dụ, nếu A ... Thoạt nhìn, phương pháp tư duy này dường như cũng là tri giác thông ... kinh tế học Anh, những phân tích của Marx về hệ thống tư bản chủ nghĩa như nó ... nói ra hay không, tràn ngập trong những triết thuyết của chủ nghĩa tư bản.
 • Gợi ý làm một số đề văn nghị luận xã hội 12
  (nhà triết học La Mã cổ đại) gợi cho anh (chị) những suy nghĩ gì về việc tu ... Đề 21: “Xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra ... Mỗi chúng ta khi vô tình chạm đến hai chữ "lí tưởng" thì cảm giác như gặp ..... Một ví dụ dễ thấy rằng: trong cuộc sông của chúng ta, không ít ...