tu lam anten tivi hut song cuc manh


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • Xu hướng phát triển của báo phát thanh trên thế giới và Việt ...
    Báo phát thanh tuy ra đời muộn hơn so với báo in song phát thanh có ... Từ việc xuất hiện manh mún ban đầu khi mà Alexandre phát minh ra ăngten vô tuyến điện năm ... Ngoài việc sử dụng các cách làm cũ thì phát thanh còn bắt đầu ứng ... Các đài phát thanh ở phương tây cũng đang tích cực thay đổi để ...