trinh bay suy nghi cua anh chi ve cau noi dung xau ho khi khong biet chi xau ho khi khog hoc

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.