trich lap 17 quy luong tinh vao chi phi hop ly


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

 • Tiền lương tính vào chi phí hợp lý
  Tiền lương tính vào chi phí hợp lý các khoản trước thưởng bất mang ... trích lập quỹ dựphòng chốngđể bổ sung vào quỹ trước lương của năm ...
 • Tiền lương tính vào chi phí hợp lý
  Tiền lương tính vào chi phí hợp lý Từ kỳ tính thuế năm 2009. ... trich lap 17% quy luong tinh vao chi phi hop ly, chi phí lương hợp lý, hợp lệ, ...
 • Tiền lương thưởng tết có đưa vào chi phí không
  Tiền lương thưởng tết có đưa vào chi phí không Xin chào cả nhàCty mình ... làm tăng chi phi hợp lý, bhxh trích vào phí có tính vào quỹ lương kế hoạch năm, trích  ...
 • Tiền lương cty TNHH MTV
  Nhưng tính thuế thì bỏ ra những cái nào bất được tính vào chi phí. ... tính chi phí hợp lý tính thuế TNDN, trước thưởng thì được trích từ quỹ .... này cũng là trích lập từ % tổng quỹ trước lương của công ty mà thôi. ... [ 17 bài viết ].
 • Chi tiền thưởng tết thì hạch toán vào đâu?
  ... lương tháng 13 và thưởng tết hạch toán làm sao để cho vào chi phí hợp lý?, ...... Ngày tham gia: Thứ 7 01 Tháng 8, 2009 5:17 pm ... Trích lập các quỹ của doanh nghiệp; .... Việc hạch toán vào 811 chỉ giúp cho kế toán theo dõi chi phí không hợp lý dễ dàng nhưng về mặt kế toán tài chính & kế toán quản trị hoàn toàn sai.
 • Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ...
  Các chế độ tiền lương, trích lập và sử dụng KPCĐ, BHXH, BHYT, ... Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu: 17 ... Nhận xét đánh giá chung công tác kế toán tiền lương và tình hình quản sử dụng lao động và quỹ lương tại .... tượng chi phí tiền lương các khoản trích theo lương vào chi phí sản ...
 • CP lương tháng 13 hạch toán vào CP tháng 12 có đúng ko?
  Ngày tham gia: Thứ 7 01 Tháng 8, 2009 5:17 pm ... Mình hạch toán CP lương tháng 12 và 13 vào tháng 12 có dc ko? .... 2 tháng lương thì chỉ được đưa 1 tháng vào CP, còn tháng còn lại pải trích từ quỹ khen thưởng pải không các pác? ... các khoản trước lương bổ sung) sẽ được hạch toán vào chi phí hợp lý nếu các khoản ...
 • Tiền thưởng tết trung thu có là chi phí hợp lý ?
  Theo TT130 thì chi phí hợp lý là các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến ... số thì được đưa vào chi phí hợp lý, còn thưởng các lễ thì lấy từ quỹ ... Nó bất phải là chi phí đâu, bạn phải trích từ quỹ phúc lợi hoặc lợi nhuận sau thuế nhé ... hướng dẫn chi phí bất tính vào chi phí hợp lý: ''Chi phí trước lương, ...
 • thuế TNCN có được đưa vào chi phí hợp lý ?
  Liên quan:hach toan thue tncn khi chi luong, tunh thue tncn toan cau co duoc dua thue .... Cac khoan trich truoc dua vao chi phi nhung k chi co bi loai khi tinh thue thu ..... Ngày tham gia: Thứ 7 01 Tháng 8, 2009 5:17 pm .... Thuế TNCN bất được tính vào chi phí hợp lý (theo quy định của luật thuế TNDN) bất kể hình thức nào.
 • vài giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán ...
  Đã gửi: Thứ 4 17 Tháng 6, 2015 2:30 pm ... Phương pháp tính lương, BHXH, BHYT, KPCĐ và các khoản phụ cấp ở Công ty Thăng Long: 1. ... việc áp dụng tổng hợp các hình thức tiền lương là một tất yếu khách quan của quản kinh tế. ... Quỹ BHXH được hình thành do việc trích lậptính vào chi phí sản xuất kinh doanh ...