trich lap 17 quy luong tinh vao chi phi hop ly


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

 • Quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp của công ty kiểm toán có được ...
  Quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp của công ty kiểm toán có được tính vào chi phí hợp lý hợp lệ khi tính thuế Câu hỏi 98 (Trần Tuấn Anh) : (ngày ... không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp thì phải lập quĩ dự phòng rủi ro nghề nghiệp tính vào chi phí kinh doanh với mức trích hàng năm từ 0,5% đến 1% ...
 • cho mình hỏi cách tính đóng tiền bảo hiểm
  cho mình hỏi cách tính đóng tiền bảo hiểm mình chả hiểu cách tính nó kiểu gì , mình dân iT mà bị bắt làm bảo hiểm thế này ví dụ công ty mình có 5 người 1- 8.000.000 (sử dụng lao động) 2- 5.000.000 3- 3.000.000 4- 3.000.000 5- ...
 • Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương của ...
  Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương của người lao động tại Chi nhánh xăng dầu Hà Tĩnh Download miễn phí Chuyên đề Kế toán tiền ... Chi nhánh phải lập và gửi báo cáo tài chính vào cuối quý, cuối năm tài chính cho các cơ quan quản nhà nước(như Chi cục thuế, cơ quan thống kê, ...
 • Đề án Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
  -Kết quả của hợp đồng giao nhận khoán (kể cả tiết kiệm giá thành xây lắp) - trên cơ sở lấy thu bù chi- phải được giũ lại để thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và trích lập các quỹ theo chế độ hiện hành. -Nếu đơn vị nhận khoán được phân cấp quản tài chính, có tổ chức bộ máy kế toán riêng, đơn ...
 • Kiểm toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong ...
  Kiểm toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty AASC thực hiện Download miễn phí Đề tài Kiểm ... Xem xét tính nhất quán trong hạch toán chi phí giữa các kỳ kế toán đối với việc phân loại các bộ phận (trực tiếp sản xuất, bán hàng, quản doanh nghiệp).
 • Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Điện lực ...
  Tiền lương phải trả cho người lao động, cùng các khoản trích nộp BHXH, BHYT, Kinh phí công đoàn được tập hợp thành chi phí nhân công trong tổng chi ... sử dụng TK 334 TK 338 trong hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam để quản quỹ lương và các khoản trích theo lương cho Điện lực Quảng Ninh:
 • quy định mới về chi phí ăn ca
  Trích: Nguyên văn bởi Trongkttv mọi người cho mình hỏi: Theo quy định hiện nay thì mức chi cho ăn ca tối (nhiều) đa là bao nhiêu thì được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN? Theo TT130/2008 thì trước ăn giữa ca hàng tháng cho mỗi người lao động không còn bị khống chế trong mức lương tối ...
 • Thực trạng giải pháp hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất ...
  Thực trạng giải pháp hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Sứ Thanh Trì Download miễn phí Đề tài Thực trạng ... Theo số liệu tập hợp được từ bảng tổng hợp thanh toán lương với tỷ lệ trích như trên, kế toán tổng hợp tiền lương lập "Bảng phân bổ chi phí lương ...
 • Học nghề kế toán - Học kế toán thuế như thế nào?
  Quy định - Quy chuẩn kế toán quá trình bán, công nợ phải thu, thanh toán của khách hàng. Quy định, biểu mẫu quản kế toán quá trình sản xuất/xây lắp và tính giá thành sản phẩm - công trình. Quy định hạch toán các nghiệp vụ/phần hành kế toán tổng hợp: chi phí lương và các khoản có tính chất tiền ...
 • Khóa luận Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ...
  Download Khóa luận Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp tại Công ty Xây dựng Thanh Hà miễn phí. Mục lục. Lời cảm ơn. Lời nói đầu ... hỉ phép kế hoạch của người lao động một cách hợp lý chứ không phải là tỷ lệ phần trăm quy định trước…. Tiền thưởng phải trả trong kỳ ...